Dane adresowe

TELTAR

Kobielski i Sech Sp.J.

ul. Chemiczna 16

(dawna ul. Zakładowa 50)

39-442 Chmielów

Polska

NIP: 867 209 72 28

tel. 15 641 60 80

tel. 15 641 62 80

fax.15 641 60 80 wew. 30

teltar@teltar.pl

skype: My status

Sprzedaż:

wew. 22 - Paweł Krajewski

wew. 23 - Andrzej Madej

wew. 24 - Marcin Czachór

wew. 25 - Marcin Sech

Transport:

wew. 24 - Marcin Czachór

Surowce:

wew. 28 - Justyna Czachór

Księgowość:

wew. 27 - Ewa Mazur

 

KONTAKTY

 

... Mapa dojazdu ...

 

 

Zeskanuj fotokod

 
PDF Drukuj Email

 

 

Chmielów, dn.19.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysoko stabilizowanych mieszanek polimerowych na bazie polietylenu pochodzącego z odpadów poprodukcyjnych szansą dynamicznego rozwoju spółki Teltar Sp.j.” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na dostawę:

 

 

1/ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup następujących urządzeń:

 

 • Linia do mycia -wydajność 400kg/h , do PE /PP, w skład linii powinny wchodzić: rozdrabniacz jednoosiowy z podajnikiem, wirówka do mycia, wanna do separacji zanieczyszczeń, suszarka -wirówka, suszarka termiczna, separator etykiet, system pakowania do worków big bag, sterowanie linii PLC.
 • Mieszalnik -pojemność 2000kg/h, z koszem bocznym pozwalającym na załadunek z bib-baga i opróżnianiem na wysokość 3,5m
 • Linia do granulacji o wydajności 400kg/h, do PE /PP , w skład linii powinny wchodzić: podajnik ślimakowy, wytłaczarka jednoślimakowa z głowicą i cięciem w mgle wodnej, sterowanie linii PLC, hydrauliczny zmieniacz sit, stół z sitem wibrującym, cyklon suszarka, urządzenie pakujące do worków big bag.
 • Młyn do proszku - wydajność do 250kg/h - rozdrabnianie granulatu do postaci proszku przeznaczonego do rotomoldingu, system pakowania
 • Maszyna wytrzymałościowa - siła rozciągająca 20kN, długodrogowy ekstensometr, zestaw uchwytów do rozciągania tworzyw sztucznych, zestaw płyt do ściskania , oprogramowanie /komputer
 • Kalorymetr skaningowy DSC - różnicowy kalorymetr skaningowy typu DSC, do oznaczania stabilności termicznej tworzyw z możliwością przyłączenia przepływomierzy do dozowania tlenu i azotu do komory roboczej, oprogramowanie /komputer
 • Urządzenie do badań odporności na światło - komora do badań starzeniowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, - lampy UV o mocy > 35W/sztuka,
 • Urządzenie do badania udarności - młot udarowy Charp'y, praca 10 J
 • Plastometr do oznaczania MFI - zestaw do badania MFR i MVR, cięcie ręczne i czasowe, obciążenia 2,16 i 5,0 i 21kg
 • Wytłaczarka testowa - wydajność 40kg/h , minimum fi 35 L30 ,

2/ ZAMAWIAJĄCY:

"TELTAR" KOBIELSKI I SECH SPÓŁKA JAWNA
ul. Chemiczna 16, 39-400 Chmielów
NIP: 8672097228


3/ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

10.03.2015 r. loco zakład produkcyjny Zamawiającego (pkt. 2)

4/ KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:

-Cena 100%

 

5/ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać minimum:

- nazwę, adres, i dane kontaktowe Oferenta.

- posiadać miejsce i datę sporządzenia,

- wycenę z podaniem ceny netto, podatku VAT, ceny ofertowej brutto oraz terminu realizacji zamówienia. Cena oferty musi obejmować pełny zakres podany w opisie
przedmiotu zamówienia,

- termin ważności oferty,

- sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – w takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru tylko wybranych pozycji oferty; jeżeli oferent uzależnia utrzymanie ceny całej oferty od kompleksowego zamówienia powinien to jasno zaznaczyć w ofercie, podać ceny poszczególnych pozycji oferty bez uzależniania od kompleksowego zamówienie, podać w uwagach upust procentowy w przypadku realizacji całego zamówienia.

 

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym do zapytania wzorze. Poza tym może dołączyć wg własnego uznania wszelkie materiały opisujące przedmiot oferty (np. własny wzór oferty wraz z opisem i zdjęciami).

6/ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 30.12.2014r . do godziny 11:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w formie:

- elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ( zaleca się przesłanie skanu podpisanego formularza oferty; inne materiały mogą być w wersji elektronicznej (word, pdf, jpg itp.)

- papierowej, w zamkniętych kopertach, na niżej wymieniony adres za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:

"TELTAR" KOBIELSKI I SECH SPÓŁKA JAWNA
ul. Chemiczna 16, 39-400 Chmielów

 

Wszelkie pytania prosimy kierować: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź telefonicznie 502 025 100.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - pobierz "formularz_ofertowy_wspolny.docx"