Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe Drukuj

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wyprzedzając dynamicznie zmieniający się rynek rur z tworzyw sztucznych do naszej oferty wprowadziliśmy absolutną nowość - wielowarstwową rurę DL. Jest to gruntownie zmodyfikowana klasyczna rura osłonowa do szeregu nowych aplikacji, gdzie potrzebna jest rozszerzona kolorystyka, oraz bardzo dobre właściwości warstwy wewnętrznej i zewnętrznej.
Technologia wytłaczania rur DL została zaprojektowana z myślą o dostarczeniu klientom produktu w konkurencyjnych cenach oraz o wyższych parametrach eksploatacyjnych.


Nowoczesny park maszynowy firmy TELTAR, pozwala obecnie, przy zastosowaniu nowych technologii wytłaczania, produkować rury w wersji DL w średnicach od Ø25-160mm z płaszczem zewnętrznym, w praktycznie każdym kolorze do zastosowania w wielu branżach takich jak budownictwo i inne.
Zakup linii produkcyjnych pozwalających na produkcję rur wielowarstwowych pozwolił nam na zaoferowanie nowego produktu oczekiwanego przez szybko zmieniający się rynek instalacji teletechnicznych.
Zastosowanie tzw. współwytłaczania jednocześnie kilku warstw zapewnia nierozerwalne połączenie obu warstw oraz daje nowe możliwości w stosunku do klasycznego wytłaczania rur jednowarstwowych.

 

Do zalet rur w wersji DL możemy zaliczyć:


1. możliwość uzyskania praktycznie dowolnej kolorystyki w szczególności warstwy zewnętrznej co pozwala na znaczą redukcje kosztów w porównaniu do rur jednowarstwowych barwionych w całości

 

2. możliwość zastosowania warstw z nowoczesnych rodzajów polietylenów o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe co pozwala na zabudowę rur metodami bezwykopowymi oraz rezygnację z podsypki i obsypki piaskowej w tradycyjnej metodzie układania rur w wykopach

 

3. możliwość wprowadzania do poszczególnych warstw dodatków modyfikujących pozwalających na znaczące rozszerzenie zakresu zastosowania tego rodzaju rur (dwuwarstwowych). Można tu wymienić dodatki zmniejszające współczynnik tarcia, które stosujemy do warstwy wewnętrznej w celu ułatwienia instalacji kabli światłowodowych. Klient otrzymuje wyrób zapewniający łatwość i skrócenie czasu instalacji kabla światłowodowego

 

4. możliwość stosowania różnych modyfikacji tworzywa warstwy zewnętrznej i głównej warstwy wewnętrznej na przykład pod kątem zmiany sztywności wyrobu lub odporności na warunki zewnętrzne w celu wydłużenia czas eksploatacji produktu

 

Rury polietylenowe osłonowe dwukolorowe DL (dwuwarstwowe)  mogą być wytwarzane w szeregu różnych konfiguracji:

 

1. Rury RHDPEp w wersji DL są to rury dwuwarstwowe z zewnętrzną warstwą w dowolnym kolorze zamówionym przez klienta wg RAL , zgrzewalne przeznaczone do zabudowy techniką bezwykopową w tym również do wykonywania przewiertów sterowanych i przecisków.


2. Rury RHDPEp typ HDD w wersji DL są to rury dwuwarstwowe o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe.
W tym rodzaju rur zarówno ścianka wewnętrzna jak i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu nowej generacji o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe. Stosowany do produkcji polietylen Borstar HE3490 - LSH firmy Borealis jest polietylenem o parametrach lepszych od standartowego polietylenu PE100.

Ponadto charakteryzuje się podwyższoną odpornością na szybką i wolną propagacje pęknięć oraz na naprężenia wywołane naciskami punktowymi.

Ten rodzaj rur przeznaczony jest do budowy rurociągów telekomunikacyjnych, energetycznych czy światłowodowych metodą bezwykopową czyli przewierty sterowane i przeciski , metodą układania bez podsypki i obsybki piaskowej.

Zakres średnic od fi od fi 75 mm do fi 160mm . Rury występują w  odcinkach prostych L-6 mb lub L-12mb.

 

3. Rury RHDPEwp w wersji DL są to rury z zewnętrzną warstwą w kolorze dowolnym oczekiwanym przez klienta i wewnętrzną warstwą rowkowaną oraz poślizgową zapewniającą łatwe instalowanie kabli wewnątrz rur. Dodatkowo rury mogą mieć znaczniki w postaci wzdłużnych pasków pozwalające na łatwą rozróżnialność w instalacjach. Zakres średnic od fi 25mm do fi 75 mm. Rury występują w kręgach lub w odcinkach prostych.

 

4. Rury RHDPEp-M oraz RHDPE-M w wersji DL są to rury z zewnętrzną warstwą w dowolnym kolorze oczekiwanym przez klienta, najczęściej czerwonym lub niebieskim. Przeznaczone są do budowy rurociągów osłaniających kable i przewody energetyczne. Rury o oznaczeniu RHDPEp-M jest to typ ciężki przeznaczony do warunków trudnych natomiast rury o oznaczeniu RHDPE-M jest to typ średni przeznaczony do warunków normalnych.

Zakres średnic od fi od fi 75 mm do fi 160mm. Rury występują w odcinkach prostych o długości L-6mb zakończonych kielichem montażowym.

 

5. Rury RHDPE-UV w wersji DL są to rury z zewnętrzną warstwą odporną na promieniowanie UV, produkowane są standardowo w kolorze czarnym, przeznaczone do instalowania w przestrzeniach otwartych.

Zakres średnic od fi od fi 32 mm do fi 160mm . Rury występują w kręgach lub w odcinkach prostych L-6mb . Odcinki proste mogą być na życzenie klienta zakończone kielichem montażowym.

 

6. Rury TELTAR-UV-DUKT w wersji DL są to rury z zewnętrzną warstwą odporną na promieniowanie UV, produkowane są standardowo w kolorze czarnym, przeznaczone do instalowania w przestrzeniach otwartych na wiaduktach, mostach i estakadach.

Zakres średnic od fi od fi 75 mm do fi 160mm . Rury występują w  odcinkach prostych L-6 mb i są zakończone kielichem kompensacyjnym. Rury instalowane są za pomocą specjalnych odpornych na korozje uchwytów i obejm zapewniających stabilność konstrukcji.